Békés Dúlakör - Működési Szabályzat

A Békés Dúlakörnek (továbbiakban Dúlakör) tagja lehet minden olyan dúla, aki korábban elvégezte az alapszintű dúlaképzést, és aláírásával elfogadja a Békés Dúlakör Működési Szabályzatában és Etikai Kódexében foglaltakat.

1. A dúla által nyújtott támogatás lényege:

A dúla az anya szülési tervében foglalt kívánságok szerint, a szülés előtti és alatti megbeszélések alkalmával úgy támogatja az anyát, hogy azzal kérdések feltevésére, akaratának, óhajainak, aggodalmainak kifejezésére bátorítja kliensét. A dúla segíti az anyát abban, hogy ha a várandósság időszakában vagy a szülés alatt nem várt események, beavatkozások történnének, az anya illetve a párja erről megkapja a pontos és érthető tájékoztatást. A dúla segíti az anya és az egészségügyi személyzet közötti kommunikációt, azonban az anyának/apának és a dúlának egyaránt tudatában kell lennie annak, hogy a támogató szerep nem foglalja magába a kliens nevében való nyilatkozást vagy döntéshozatalt. A támogató szerep lényege tehát az érzelmi, fizikai segítség, a felvilágosítás és szükség esetén a szülők és az egészségügyi személyzet közötti közvetítés.

2. A dúla által nyújtott szolgáltatások:

2.1. A várandósság idején:

A dúla a várandósság idején az anya igényei szerinti gyakorisággal és időtartamban, de a szülést megelőzően legalább egyszer találkozik az anyával és - amennyiben az apa is jelen lesz a szülésnél – lehetőség szerint az apával is. Ezeken a találkozókon

 • a dúla érzelmi és informatív támogatást biztosít azáltal, hogy megismeri az anya illetve a párja igényeit és elvárásait,

 • a legjobb tudása és korrekt információk adásával segíti a várandós nőt, hogy megtalálja a felmerülő kérdéseire a válaszokat,

 • elmagyarázza és megbeszéli a különböző lehetőségeket, eljárásokat, folyamatokat, melyekről az anyának tudnia kell a jól-informáltságon nyugvó döntés meghozatalához,

 • valamint tájékoztatja a szülőket a képzettségéről és tapasztalatairól.

2.2. A vajúdás és szülés óráiban:

 • A dúla végigkíséri az anyát a vajúdási folyamatban,

 • fizikai és érzelmi támogatást nyújt neki,

 • biztosítja az anya kényelmét, és ennek elérése érdekében javaslatokat tesz,

 • valamint segítséget és folyamatos figyelmet nyújt a partner számára is.

 • Szükség esetén kapcsolattartóként működik az anya és az egészségügyi személyzet között.

2.3. A gyermekágyas időszakban:

A dúla a baba megszületését követő két órában az anya/család mellett marad.

 • Biztosítja az anya kényelmét, segíti a szülő(k) és a baba közti korai kötődés kialakulását és az anya igényei szerint segítséget nyújt az első mellre tételnél.

 • A gyermekágyas időszakban legalább még egyszer találkozik az anyával, annak érdekében, hogy együtt átbeszéljék a szülés élményét, hogy megválaszolja a babával kapcsolatos kérdéseket, és hogy visszajelzést kapjon a szülésnél betöltött szerepéről.

3. A dúla által nem végezhető tevékenységek

 1. A Dúlakör tagja nem végezhet semmiféle klinikai feladatot, pl. vérnyomásmérést, lázmérést, magzati szívritmus megállapítást, hüvelyi vizsgálatokat, vagy gyermekágy idején bárminemű klinikai gondozást.

 2. Sem a várandósság idején, sem a szülés alatt nem befolyásolhatja az anya döntését és nem dönthet helyette, ugyanakkor feladata és kötelessége, hogy hozzásegítse a szülő(k)et minden olyan információhoz, ami a jól-informált döntés meghozatalához szükséges.

 3. Otthonszülés kísérése esetén nem vállalhatja át a bábai kompetenciákat, nem feladata és nem is felelőssége az anya fizikai állapotának és a vajúdás folyamatának szakmai nyomon követése.

 4. A Dúlakör tagja nem kísérhet szaksegítség nélküli otthonszüléseket.

 5. Ha a dúla egyben egészségügyi szakember is és úgy dönt, hogy olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek a dúla hatáskörén kívül esnek, akkor nem mutatkozhat be dúlaként a klienseinek vagy másoknak. Ilyen esetekben a dúla meghatározás helyett valamilyen egyéb definíciót használ, és a szakképzettsége szerinti előírások és hatáskör betartásával nyújthatja csak a különböző szolgáltatásokat.

4. A dúla által nyújtott támogatás korlátai

 1. Ha az anyának a dúla hatáskörén kívüli igényei, szükségletei lennének, át kell őt irányítania a megfelelő szakemberhez.

 2. A dúlának kötelessége olyan helyettesről gondoskodnia, aki ellátja a kliense szükségleteit, abban az esetben, ha ő maga nem tudna részt venni a szülésnél. Amennyiben a dúla előre tudja, hogy nem fog tudni részt venni egy olyan anya szülésénél, akivel már megállapodott, akkor erről időben értesítenie kell őt, és ha az anya úgy kívánja, gondoskodnia kell a helyettesítéséről. A helyettes lehet egy az anya által választott személy, vagy a dúla maga is ajánlhat olyan helyettes dúlát, aki az anya igényeit maximálisan kielégíti.

5. Képzés és tapasztalat

 1. A Dúlakör tagjai valamennyien elvégezték a dúla alaptréninget valamint a Békés Dúlaműhely továbbképzését, és erről tanúsítvánnyal is rendelkeznek.

 2. A tagok meghatározott időközönként esetmegbeszélő csoporton illetve továbbképzésen vesznek részt, melyeken való részvételüket e képzés(ek) vezetője igazolja.

 3. A tagok mindezek mellett vállalják, hogy a szülések kíséréséről - a közösen megalkotott szempontok szerint - dokumentációt vezetnek, valamint elfogadják, hogy mind az anya/pár, mind pedig a szüléseknél velük dolgozó egészségügyi személyzet visszajelzést adhat (akár írásban is) a tevékenységükről.

6. A Békés Dúlakörhöz tartozás külső megjelenítése

A Dúlakör tagjai a szülések kísérésekor és bármely olyan rendezvényen, ahol a Békés Dúlakört képviselik, egyforma, a Dúlakör nevével és logójával nyomtatott pólóban, és névvel ellátott kitűzővel jelennek meg.

7. A Békés Dúlakör képviselete

A Dúlakör képviseletére elsődlegesen a Dúlakör által erre a szerepre felkért személy jogosult. A Dúlakör nevében szakmai fórumokon és a média felé is elsősorban ő, vagy az általa meghatalmazott személy nyilatkozhat. Amennyiben a tag nem a Békés Dúlakör, hanem a saját nevében nyilatkozik, de abban elhangzik a Dúlakör neve, úgy világosan utalnia kell arra, hogy a nyilatkozatot nem a Dúlakör, hanem a saját nevében teszi.